Aktualno

 
Številka zadeve: 602-0003/20202
602-0003/2020-2
 
Datum: 22.05.2020
 
Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da v šolskem letu 2019/2020 ne bomo izvedli naslednjih programov:
     
  • Bivanja na kmetiji
     
     
  • Letovanja
     
 
Odločitev ožjega kolegija je tudi, da se tudi ostale nadstandardne dejavosti  (Gibalna abeceda, angleščina, Miki) v tem šolskem letu ne izvajajo več, ker se moramo držati ukrepov  s strani NIJZ.
 
S spoštovanjem,
 
 
 
Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica