Aktualno

 
OBVESTILO STARŠEM
 
 
 
Obvestilo staršem
Datum: 29. 5. 2020
 
Spoštovani starši.
 
Po uradnih navodilih MIZŠ in priporočilih NIJZ, ki smo jih prejeli, vas prosimo, da za nemoteno delovanje vrtca od ponedeljka 1. 6. 2020 dalje, sporočite morebitno odsotnost vašega otroka. Večjih omejitev ni več.
Za vašo lažjo odločitev ali pripeljete otroka ali ne, vam posredujem nekaj informacij:
 
 1. V obravnavi je Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 v zvezi s plačili vrtca, ki določa:
   
79. člen
(oprostitev plačila staršev za vrtec)
(1) Starši, katerih otroci od 18. maja 2020 do 30. junija 2020, ne bodo obiskovali vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila za vrtec. Višino znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določena v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo, krije proračun Republike Slovenije. Zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17) so upravičeni do kritja znižanega plačila staršev za vrtec iz državnega proračuna v višini plačila, ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v istovrstni program vrtca, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali njegova enota sedež.
Zakon še ni sprejet, sicer pa se predvideva začetek njegove veljavnosti 01.06.2020.
2. Starši otrok iz občine Mengeš od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 že lahko koristite poletno rezervacijo. Dobili boste tudi obrazce za morebitno krajše odsotnosti v poletnih mesecih.
Od ponedeljka, 1. 6. 2020 do 8.00 zjutraj, označite v programu VASCO, odsotnost otroka. Drugače v programu ne gre.
V veljavi še vedno ostajajo napotki ob prihodu in odhodu otroka:
   
 • Zadrževanje v garderobi je prepovedano, prav tako starši upoštevajte 1,5 m razdalje do drugih ljudi in garderobo čim prej zapustite.
   
 • Pred vstopom v vrtec je za odrasle obvezno razkuževanje rok in  uporaba maske.
   
 • Prepovedano je vsakršno vstopanje v oddelek, razen v izrednih razmerah. 
   
Zaradi higienskih in organizacijskih ukrepov, pripeljite otroka v vrtec do 8.00 zjutraj.
 
 
Prihod in odhod v vrtec:
Enota Oblaček - Kapljice skozi atrij, Kresničke skozi glavni vhod, razen pri oddajanju na igrišču enote Gobica, se otroci oddajajo na igrišču. Obe igralnici sta odprti ob 6.30 do 15.30, nato se združijo.
Skupina Mravljice: skozi glavni vhod
skozi glavni vhod
 
Enota Sonček : skupine Račke, Miške, Zajčki in Ribice se sprejemajo skozi atrije, ostali skozi glavni vhod, razen, kadar se oddajajo zunaj, se  na igrišču. Sprejemne in oddajne igralnice so Miške ob 6.00, Bibe, Ptički, Zajčki, Sovice in Ribice ob 7.00, Račke ob 7.30. Vse igralnice so odprte do 15.30, razen Bibe, ki se ob 15.00 združijo z Račkami.
Enota Gobica: Otroci se sprejemajo in oddajajo skozi atrije, skupine Navihančki, Žogice in Čebelice skozi glavni vhod. Razen, kadar se otroci oddajajo na igrišču.Sprejemni igralnici sta ob 5. 30 Polžki in Mucki, ob 6. 30 se odprejo še Žogice in Metulji, ob 7.00 pa vse ostale skupine in so odprte do 15. 30, oddajni igralnici sta igralnici Polžki in Mucki od 16.00. do 16. 30.
Otroci se sprejemajo in oddajajo skozi atrije, skupine Navihančki, Žogice in Čebelice skozi glavni vhod. Razen, kadar se otroci oddajajo na igrišču. Sprejemni igralnici sta ob 5. 30 Polžki in Mucki, ob 6. 30 se odprejo še Žogice in Metulji, ob 7.00 pa vse ostale skupine in so odprte do 15. 30, oddajni igralnici sta igralnici Polžki in Mucki od 16.00. do 16. 30.
 
V kolikor vas skrbijo copatki, bodo za to poskrbele njihove vzgojiteljice.
 
Vrtec posluje normalno, kot pred epidemijo:
Enota Sonček : 6.00 do 16. 30
Enota Oblaček in Mravljice : 6. 30 do 16. 30
Enota Gobica : 5. 30 do 16. 30
 
 
Zahvaljujem se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljam.
 
 
Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica