Zaposlovanje

  PROSTA DELOVNA MESTA
 
 
 
 
Številka zadeve: 1000-0008/2019
Datum: 13.11.2019
 
 
RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - ponovitev razpisa
 
Zaposlimo:  TAJNIK VIZ VI  za nedoločen čas,  za polni delovni čas.         
  
 Potrebna izobrazba: VI.stopnja poslovne in upravne vede.  (M/Ž).
 
- Dodatna znanja:
-  slovenski jezik – zelo dobro
 delovne izkušnje  vsaj 5 let
- izpit iz Zakona o upravnem poslovanju (ZUP)
 
Zahtevana računalniška znanja: urejevalniki besedil in delo s preglednica - zahtevno.
 
Prijave, ki naj poleg življenjepisa vsebujejo tudi potrdilo o izobrazbi in potrdila o nekaznovanosti,  pošljite po pošti ali elektronski pošti v roku 8 dni od objave, na naslov: VRTEC MENGEŠ, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš 
 
Za dodatne informacije pokličite v času uradnih ur tajnico Darinko Petrovič na telefon št. 01/7230 220.
 
Uprava Vrtca Mengeš
 
 

 
Številka zadeve: 1000-0009/2019
Datum: 18.09.2019
 
 
RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 
Zaposlimo  VZGOJITELJA/ICO  PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIKA-ICO  VZGOJITELJICE  za določen čas za nadomeščanje bolniške odsotnosti za polni delovni čas.         
             Potrebna izobrazba: V.stopnja pedagoške smeri –  Vzgojitelj predšolskih otrok  (M/Ž).
 
- Dodatna znanja: slovenski jezik – zelo dobro
- Opravljen strokovni izpit
- Prednost pri izboru bodo imeli kandidati s smislom za ustvarjalnost in s pozitivnim čutom za delo s predšolskimi otroki
 - Delovne izkušnje  vsaj 6 mesecev.
 - Zahtevana računalniška znanja: osnovno.
 
Prijave, ki naj poleg življenjepisa vsebujejo tudi potrdilo o izobrazbi in potrdila o nekaznovanosti,  pošljite po pošti v roku 3 dni od objave, na naslov: VRTEC MENGEŠ, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš 
 
Za dodatne informacije pokličite v času uradnih ur tajnico Darinko Petrovič na telefon št. 01/7230 220.
 
Uprava Vrtca Mengeš
 
 
 

ORGANIZATOR PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA
 
Datum: 03.09. 2019
 
RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 
Zaposlimo organizatorja prehrane in  zdravstveno-higienskega režima   za določen čas,  do vrnitve delavke s porodniške. Nastop dela: predvidoma konec septembra 2019 (M/Ž).
 
*      Potrebna izobrazba: VII.stopnja
- visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva,
ali
- univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije,
ali
- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko svetovanje- dietetika,
ali
- univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo,
ali
magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje- biologija ali gospodinjstvo), zdravstvena nega, prehrana,
živilstvo ali dietetika,
ali
kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja v programih za predšolske otroke (VII. stopnja)
 
*     - Dodatna znanja: slovenski jezik – zelo dobro
*  - Opravljen strokovni izpit iz področja vzgoje in izobraževanja
*    -   Delovne izkušnje  - najmanj 6 mesecev
*  - Zahtevana računalniška znanja: zahtevnejše
 * -  Zaželjeno dobro poznavanje postopkov za javne razpise, dobro poznavanje sistema dela v kuhinji, poznavanje sodobnih trendov kuhanja in naročanja živil.
*      Prijave, ki naj poleg življenjepisa vsebujejo tudi potrdilo o izobrazbi in potrdila o nekaznovanosti,  pošljite po pošti v roku 8 dni od objave, na naslov: VRTEC MENGEŠ, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš 
 
Za dodatne informacije pokličite v času uradnih ur poslovno sekretarko  Darinko Petrovič na telefon št. 01/7230 220.
 
Uprava Vrtca Mengeš
 
RAZPIS JE POTEKEL.