Navihančki

  Navihančki smo v januarju raziskovali, kaksne so lahko posledice za naravo in za živa bitja zaradi onesnaževanja z raznimi derivati. Preverili smo, kakšne posledice lahko pustijo naftni madeži v vodi in kam se odlagajo.
Opozorili smo, da moramo biti pri opravilih z derivati zelo previdni, zato smo se primerno zašćitili.
 
Bili pa smo tudi ustvarjalni. Ustvarjali smo pribor za med iz gline.
  Obiskali smo gasilsko brigado v Ljubljani.
 
September 2019
Navihančki smo v septembru obiskali Čebelarstvo Blejec, tam smo iz prve roke gospoda čebelarja, ki je med drugim dobil naziv Častnega občana, izvedeli zanimive informacije o Življenju in delu čebel, o preživetju in hranjenju čebel pozimi. Čebelarska družina nas je pogostila  tudi  z "medeno malico."