Mravljice

Tema: Moj rdeči avto
Tehnika: Lepljenje
 
Tema: Zvezdice
Tehnika: Lepljenje
 
Tema: Mengeš ponoči
Tehnika: Tiskanje 
 
Tema: Pleši, pleši črni kos
Tehnika: Slikanje s tempera barvo