Prehrana in ZHR v vrtcu

 
PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM
 

 
 
Organizatorka prehrane in ZHR: Špela Poljanšek,  dipl. sanitarna inženirka - nadomešča jo Katarina Kolarič, univ. dipl. inž. živ. teh.
Telefon: 059 / 374 - 237
 
Pisarna v enoti Gobica , uradne ure od 7.00 do 15.00