Prehrana in ZHR v vrtcu

 
PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM
 

 
 
Organizatorka prehrane in ZHR: Špela Poljanšek,  dipl. sanitarna inženirka
Telefon: 059 / 374 - 237
 
Pisarna v enoti Gobica , uradne ure od 8.00 do 14.00