Sodelovanje

 
MOŽNOSTI ZA SODELOVANJE STARŠEV IN VRTCA:
 
 
- Govorilne ure in roditeljski sestanki
 
- Informiranje staršev s strani vrtca preko oglasne deske, plakatov, zgibanke, spletne strani, elektronske pošte, publikacije...
 
- Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev posameznega oddelka
 
- Svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki zaposlenih vrtca, staršev in ustanovitelja vrtca
 
- Sestanek za starše otrok novincev in uvajanje otroka v skupino
 
- Neposredno delo staršev v skupini (predstavitev dejavnosti ali poklica, spremstvo otrokom na izletih... )
 
- Sodelovanje staršev pri projektih (bralni nahrbtnik na otrokovem domu, zbiranje vzgojnih sredstev in različnega odpadnega materiala, sortiranje odpadkov... )
 
- Sklad vrtca, ki ga sestavljajo zaposleni vrtca in starši
 
- Družabno sodelovanje (kostanjev piknik, Živ žav, športne aktivnosti, izleti, delavnice, sodelovanje pri urejanju okolja vrtca in vrtčevskega igrišča... )
 
- Kulturno sodelovanje (prireditve, nastopi otrok)
 
- Izobraževalno sodelovanje (predavana za starše na ravni vrtca, tematski roditeljski sestanki, ki jih predlagajo ali izpeljejo starši)