Svetovalna služba

 
 
        
 
Svetovalna delavka: Tina Vuri, psihologinja
Telefon:  059 / 374 - 233
 
Pisarna svetovalne službe je v enoti Gobica.
(Za pogovor se lahko dogovorimo tudi v enoti, ki jo obiskuje vaš otrok, a zaradi organizacije dela prosimo, da se predhodno najavite.)
 

 
O SVETOVALNI SLUŽBI V VRTCU
 
Cilj svetovalne službe v vrtcu je v sodelovanju z vami - starši, strokovnim kadrom ter vodstvom vrtca ustvariti pogoje za otrokovo dobro počutje in optimalen razvoj otroka.
Svetovalni proces:
- poteka vedno v dobrobit otroka,
- je prostovoljen
- temelji na skupnem dogovoru
- in zaupnosti podatkov.

 
Sodelovanje poteka v obliki:  
·
individualnih pogovorov (v pisarni svetovalne službe ali v enoti vrtca, ki jo otrok obiskuje),
·
odgovorov na zastavljena vprašanja (po telefonu ali e-pošti),
·
skupinskega dela (predavanja, delavnice na želeno temo).

TEMATSKI RODITELJSKI SESTANEK:
Ko se v posamezni skupini otrok pojavi aktualna tema (npr. trma, grizenje, navajanje na samostojnost...) in bi starši želeli pogovorno srečanje na določeno temo, se lahko obrnete na svetovalno delavko. V skupnem dogovoru z vami starši bomo s strani vrtca pripravili tematski roditeljski sestanek za vas.
 
Najpogostejše teme pogovorov s starši:
· 
vstop otroka v vrtec, težave pri vključevanju v skupino,
·  vzgoja,
· 
otrokov razvoj,
· 
razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah ter stiskah (strahovi, težave pri hranjenju, spanju, nemirnost, neprimerno vedenje...),
· 
razumevanje otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo bratca/sestrice, selitev, smrt, ločitev staršev, druge stiske, s katerimi se kot starši srečujete),
·  pomoč otroku s težavami in motnjami v razvoju,
·  spodbujanje nadarjenih otrok,
·  prehod otroka iz vrtca v šolo.

 
Bistvo vzgoje je vzgojiti zadovoljnega otroka, ki bo sposoben samostojnega življenja v družbi. Pri tem igra pomembno vlogo zgodnje otroštvo, saj se začne oblikovati človekova osebnost. Otrok bo lažje premagoval težave, če bo nanje pripravljen, če bo starosti primerno tudi zrel, če bo razvil določene sposobnosti in navade.
 
Za spodbuden razvoj otrok potrebuje:
·
ČUSTVENO VARNOST
(občutek zaželenosti in ljubljenosti)
·
ZAUPANJE
(v svoje starše in vase)
·
PRAVO MERO SVOBODE, NEODVISNOSTI
(pridobivanje izkušenj, vključno z vzponi in padci)
·
POZORNOST in POHVALO
·
DOSLEDNE STARŠE
(za isto stvar naj vedno velja isto pravilo, znati otroku v pravem trenutku reči »da« ali »ne« in vztrajati)